Veiligheid tijdens het laden van elektrische voertuigen


Bij het overwegen van de elektrische veiligheid in elektrische voertuigen zijn er meerdere risico's en mogelijke gevaren geïdentificeerd.
Eén van de gevaren is "elektrische schok" tijdens het laden en het gebruik van een elektrisch voertuig. Deze gevaren kunnen door middel van juist toegepaste beveiligingstoestellen aanzienlijk verminderd worden.

Normen met betrekking tot de veiligheid bij het laden van elektrische voertuigen

* IEC 60364-7-722- Fundamentele eisen voor elektrische veiligheid van de netaansluiting
* NEN 1010-722 : 2015-10- Laadinrichtingen voor elektrische voertuigen
* ISO 6469-3 : 2011-12- Eisen voor de bescherming tegen aanraking voor Vehicle Power Inlet
* IEC 61851-1 : 2010-11- Bescherming tegen elektrische schokken

IEC61851-1 hoofdstuk 7:
Geleidende delen moeten niet onder spanning komen te staan bij normale omstandigheden (bij normaal gebruik en bij afwezigheid van een fout) en bij een enkele fout. Bescherming tegen elektrische schok wordt verkregen door de toepassing van passende maatregelen voor de bescherming, zowel in normale dienst en als in het geval van een fout.
• voor systemen of apparatuur aan boord van het voertuig, zijn de eisen zoals vastgelegd in ISO 6469-3
• voor externe systemen of apparatuur aan het voertuig, zijn de eisen omschreven in de IEC 60364-4-41 en de NEN1010 rubriek 411 / rubriek 722.


Stekkernorm IEC 62196

Onder voorzitterschap van het Formule-E team hebben alle Nederlandse partijen die oplaadinfrastructuren plaatsen in juli 2010 besloten dat in Nederland type 2, mode 3 laden de norm wordt voor het opladen van elektrische auto’s.
De stekkernorm voor mode 3 laden is beschreven in de IEC 62196. Het type stekker dat is gekozen als standaard is de zogenaamde Mennekes stekker (ofwel de VDE AR-E 2623_2_2 stekker). Deze stekker wordt aangeduid met Type 2.2.
De IEC norm die de verschillende laadmodi beschrijft is IEC 61851.
Bij Mode 3 laden is er sprake van AC (wisselstroom) laden. De omvormer van wissel- naar gelijkstroom en de acculader zitten hierbij in de auto.


Mode 1, 2, 3 en 4 laden

Mode 1, 2, 3, 4 laden houdt in dat de aansluiting van het elektrisch voertuig naar het elektriciteitsnet gemaakt wordt via een speciaal voor dit doel geschikt laadpunt. Dit laadpunt is voorzien van bewakingsapparatuur waarbij een pilot-functie gebruikt wordt om het laadpunt vrij te geven. Het laadpunt is continu aangesloten op het elektriciteitsnet.
Bij mode 1, 2, 3, en 4 laden zijn er diverse mogelijkheden met betrekking tot gebruik van netstelsels, AC/DC spanningsbron en beveiligingstoestellen.
Onderstaand overzicht geeft aan wat de mogelijkheden zijn.
Belangrijk om te weten:

Conform de IEC 60364 en de NEN 1010 is bij TN- en TT-stelsels het gebruik van een Type A aardlekschakelaar of aardlekbewaking alleen toegestaan als er ten minste een enkelvoudige elektrische scheiding in het voertuig aanwezig is. Normaal is dit niet het geval en zal dus een type B aardlekschakelaar of een type A aardlekschakelaar in combinatie met een 6 mA DC-lekstroom beveiliging moeten worden toegepast.
Zie Rubriek 722.531 van de NEN 1010 "Toestellen voor foutbescherming door automatische uitschakeling van de voeding"

Dc-foutstromen zorgen bij een Type A aardlekschakelaar en/of aardlekbewaking voor verzadiging van de meetspoel, waarbij het gevolg is dat deze niet bij 30mA maar bij een hogere waarde aanspreekt.
Als er een 100% verzadiging van de meetspoel optreed, spreekt de type A aardlekschakelaar en/of aardlekbewaking helemaal niet meer aan.
Het te laat of helemaal niet aanspreken van een aardlekschakelaar en/of aardlekbewaking is een serieus gevaar met betrekking tot persoonsveiligheid

Bij het niet aanwezig zijn van een elektrische scheiding (bv een trafo) moet men rekening houden met het optreden van DC-componenten bij statische omvormers als men beveiligingstoestellen selecteert.
Diverse IEC- en NEN-normen geven aan dat je in deze situatie een Type B aardlekbewaking moet selecteren.
Bender heeft speciale oplossingen bedacht conform de IEC60364-722 en de NEN1010-722 die geïntegreerd kunnen worden in laadpalen en/of omvormers.
Het grote voordeel hiervan is dat deze speciale oplossingen de mogelijkheid hebben voor monitoring op afstand en prijstechnisch zeer interessant zijn ten opzichte van standaard Type B aardlekschakelaars.

Heeft u vragen, wij helpen u graag verder. Klik hier voor het overzicht van onze EV / Emobility productenHierboven ziet u twee voor dit doel geschikte Bender Type B 6 mA DC aardlekstroom bewakers..


Hierboven ziet u de Bender isoEV425 die speciaal bedoeld is als beveiligingstoestel bij mode 4 DC-laden.
Productinformatie | © Bender Benelux B.V.