Algemeen


Voertuigen die geheel of gedeeltelijk aangedreven worden door middel van elektriciteit komen we steeds meer tegen.
We spreken dan over elektrische- en/of hybride aangedreven voertuigen.
Dit kunnen personenauto's zijn maar ook vrachtwagens, stadsbussen, bestelbusjes, raceauto's enz.

Op zich zelf betekent aandrijving door middel van elektriciteit niet dat we te maken hebben met duurzaam opgewekte energie.
De wijze waarop de gebruikte elektriciteit wordt opgewekt bepaalt namelijk of we wel of niet met duurzame energie te maken hebben.
Ondanks dat een groot deel van de benodigde energie voor hybride- en elektrische voertuigen op dit moment niet duurzaam wordt opgewekt, stimuleert de overheid de acceptatie en het gebruik van dit soort voertuigen.
Het streven van de overheid is dan ook om de benodigde energie steeds meer op een duurzame wijze op te wekken door bijvoorbeeld wind, zon, water of biomassa.

De energie die een elektrisch- en/of hybride-voertuig nodig heeft om de elektromotor aan te drijven wordt opgeslagen in een accupakket. Dit zijn over het algemeen geen 12 Volts accu's, maar accu's die met een veel hoger spanningsniveau van 200 tot 1000 Volt werken.
Bij deze hoge DC spanningen zijn er serieuze risico's met betrekking tot de veiligheid van het voertuig en personen zoals explosiegevaar, brandgevaar en elektrische schok.


In de onderstaande video ziet u een praktijkvoorbeeld met betrekking tot het gevaar van een elektrische schok tijdens een Formule 1 race.

Loading the player ...


Zoals in de video duidelijk wordt, is de kans op een elektrische schok zeer reëel. In dit geval werd de schok veroorzaakt door de hoge DC-spanning van het KERS systeem. Het KERS systeem staat voor: kinetic energy recovery system. Door een isolatiefout was het mogelijk dat de spanning van het KERS systeem op het chassis van Formule 1 auto stond met alle gevolgen van dien.

Om duidelijkheid te scheppen en vragen te beantwoorden behandelen we in de verschillende tabbladen de technieken en vraagstukken die bij elektrische, hybridevoertuigen en gewone voertuigen met betrekking tot elektrische veiligheid voorkomen.
Heeft u vragen aangaande elektrische veiligheid van voertuigen of over de hier geplaatste informatie, dan helpen wij u graag verder.
Productinformatie | © Bender Benelux B.V.